Truy cho tày ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ cả Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tiến đánh cả đoàn công tác hãy tới thăm hỏi cạc gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa mát nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn hãy giao Bằng ngợi khen cụm từ Bộ Giáo dục tróc nã cho em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người gan góc quên mình cứu bạn.

Vụ cả Công tác học trò sinh viên hãy biểu dương hành động cao đẹp cụm từ em Thao, cùng thì đề nghị Sở Giáo dục thức giấc Thái Nguyên kết hợp cùng cạc ban ngành liên tưởng tổ chức khởi động, tuyên tróc nãền phắt thắt gương quên mình cứu người bị nàn cụm từ em…

tróc nã-tang-bang-ngợi khen-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng ngợi khen tróc nã cho em Nguyễn Văn Thao tới người thân thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, đội học trò kiếm 12A5 trường học THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân té xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em hãy phanh người dân và cạc bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và nỗ lực lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá mát lực vì thế Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+