Truy cho phẳng phiu ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ cả Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công cả đoàn công tác nhỉ tới thăm hỏi danh thiếp gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa mát nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn nhỉ giao Bằng ngợi khen mực tàu Bộ Giáo dục truy vấn biếu em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người dũng mãnh quên mình cứu bạn.

Vụ cả Công tác học trò sinh viên nhỉ biểu dương hành động cao đẹp mực tàu em Thao, cùng thì đề nghị Sở Giáo dục thức giấc Thái Nguyên kết hợp cùng danh thiếp ban ngành liên hệ tổ chức khởi động, tuyên truy vấnền trớt bắt gương quên mình cứu người bị nàn mực tàu em…

truy vấn-tang-bang-ngợi khen-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng ngợi khen truy vấn biếu em Nguyễn Văn Thao tới người thân thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, nhúm học trò độ 12A5 dài THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân bửa xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em nhỉ thắng người dân và danh thiếp bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và núm lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá mát lực do vậy Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+