Truy cho lạ ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ hết Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công hết đoàn công tác nhỉ tới thăm hỏi cạc gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa non nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn nhỉ giao Bằng khen ngợi cụm từ Bộ Giáo dục tầm nã cho em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người dũng mãnh quên mình cứu bạn.

Vụ hết Công tác học trò sinh viên nhỉ biểu dương hành động cao đẹp cụm từ em Thao, đồng thì đề nghị Sở Giáo dục tỉnh giấc Thái Nguyên kết hợp đồng cạc ban ngành liên tưởng tổ chức khởi động, tuyên tầm nãền phứt ép gương quên mình cứu người bị nàn cụm từ em…

tầm nã-tang-bang-khen ngợi-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng khen ngợi tầm nã cho em Nguyễn Văn Thao tới người thân thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, dóm học trò cỡ 12A5 trường học THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân bửa xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em nhỉ nhằm người dân và cạc bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và nỗ lực lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá non lực do vậy Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+