Thử giỏi nhanh ‘sạn’ trong suốt phim cổ trang

Đâu là sơ hở trong suốt “Cô phương bất từ bỏ thưởng”

* Xem đáp án

Lỗi khôi hài trong suốt “Cô phương bất từ bỏ thưởng” nằm ở đâu?

* Xem đáp án

Điểm vô lý trong suốt cảnh phim “Trạch thiên ký” nằm ở đâu?

* Xem đáp án

Sơ xuất khôi hài khác trong suốt cảnh phim “Trạch thiên ký”?

thu-tai-nhat-san-trong suốt-phim-co-trang

* Xem đáp án

Đâu là sơ hở trong suốt “Anh hùng xạ điêu” 2017?

* Xem đáp án

Món phường đương đại nè xuất hiện trong suốt cảnh phim thứ Trịnh Sảng? (Phim Tịch mịch chứ ách xuân dục vãn)

* Xem đáp án