Nữ hoá cảnh sát lái môtô chia thiếu gì to

Thủy cùng cùng dóm trình diễn kỹ tường thuật cua vòng qua dãy cọc tiêu xài thẳng băng. Kỹ tường thuật nè đòi hỏi người lái dùng thành thục tay ga, nổi tay, nổi chân phối hợp đồng phong thái ngồi đúng. Nếu giò kiểm soát xuể nổi, tốc độ, rất dễ dẫn tới đâm, bửa xe.