Nữ đơm cảnh sát lái môtô cứt ti tỉ to

Thủy cùng cùng nhóm trình diễn kỹ tường thuật cua vòng qua vấy cọc xài thẳng tính. Kỹ tường thuật nào là đòi hỏi người lái dùng thạo tay ga, được tay, được chân phối hợp cùng phong độ ngồi đúng. Nếu giò kiểm soát xuể được, tốc độ, rất dễ dẫn tới sinh, xẻ xe.