Nữ đơm cảnh sát lái môtô cứt thiếu gì to

Thủy cùng cùng nhón trình diễn kỹ tường thuật cua vòng qua dọc cọc xài liền. Kỹ tường thuật nào đòi hỏi người lái dùng thuần thục tay ga, nổi tay, nổi chân phối hợp cùng phong thái ngồi đúng. Nếu đừng kiểm soát đặng nổi, tốc độ, rất dễ dẫn tới đẻ, bửa xe.