Nữ đổ cảnh sát lái môtô chia vô số to

Thủy cùng cùng tốp trình diễn kỹ tường thuật cua vòng qua dây cọc ăn xài luôn. Kỹ tường thuật nào là đòi hỏi người lái dùng thuần thục tay ga, được tay, được chân phối hợp cùng phong độ ngồi đúng. Nếu chứ kiểm soát thắng được, tốc độ, rất dễ dẫn tới sinh, té xe.