Nữ đẻ cảnh sát lái môtô cứt vô số to

Thủy đồng đồng nhen trình diễn kỹ tường thuật cua vòng qua dính cọc ăn tiêu liền. Kỹ tường thuật nào là đòi hỏi người lái dùng thành thục tay ga, xuể tay, xuể chân phối hợp đồng phong thái ngồi đúng. Nếu giò kiểm soát để xuể, tốc độ, rất dễ dẫn tới đâm ra, xẻ xe.