Nổ trạm bể áp, trường bay Tân Sơn Nhất tắt nghỉ điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng chẳng cho biết đương thây minh nguyên cớ sự cố tự trần điện tại Tân Sơn Nhất tự 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị tự trần điện đơn mệnh khu vực dạo 40 phút, trong suốt đấy 14 phút tự trần điện tuyền phần tại nhà ga.

Sau sự cố, bộ phận kỹ thuật hẵng kích hoạt hệ thống điện ngừa, mà lại chẳng đáp ứng xuể đề nghị khai khẩn tại trường bay. Hệ thống ống lồng ngữ đơn mệnh chuyến bay chẳng hoạt động xuể vì vậy nếu như tản cư khách khứa xuống máy bay tuần xe bát và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng chẳng, nguyên cớ ban sơ xuể thây định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến tự trần điện đơn mệnh khu vực trường bay. Vụ việc đả muộn chuyến lên lối và đến ngữ đơn mệnh chuyến bay, tuy nhiên chẳng ảnh hưởng đến an ninh an tuyền hàng chẳng tại Tân Sơn Nhất.

Giải hích dận sự cố, Công ty Điện sức Tân Bình cho hay, trường bay quốc tế Tân Sơn Nhất xuể vội vàng điện tự hai tuyến trung nỗ lực. Trong thời kì tự trần điện, hai tuyến nà hoạt động thường nhật, chẳng ghi nhận sự cố nà. Do đấy, điện sức Tân Bình cho rằng, khả năng tự trần điện do sự cố bao phủ máy tâu nội bộ trong suốt nhà ga.

Đại diện Tân Sơn Nhất chửa tiễn ra phát ngôn nà dận vấn đề nà.

Trước thời cơ cao điểm 30/4, Cục cả Hàng chẳng hẵng đề nghị danh thiếp Cảng mùa hàng chẳng, trường bay tăng cường công tác rà soát trang sầu bị xuể đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố tự trần điện xảy ra tại Trung bụng kiểm soát bay lối trường Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) đả tê bại liệt hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và tuyền xứ thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn hiện nay. Vụ việc thị oai nghiêm trọng an tuyền hàng chẳng, đả ảnh hưởng đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan