Nổ trạm bể áp, trường bay Tân Sơn Nhất tắt hơi điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng chả cho biết đương thi hài minh nguyên do sự cố tắt thở điện tại Tân Sơn Nhất trường đoản cú 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị tắt thở điện đơn mệnh khu vực lớp 40 phút, trong suốt đấy 14 phút tắt thở điện rõ phần tại nhà ga.

Sau sự cố, bộ phận kỹ thuật hử kích hoạt hệ thống điện ngừa, mà lại chả đáp ứng tốt đề nghị khai khẩn tại trường bay. Hệ thống ống lồng ngữ đơn mệnh chuyến bay chả hoạt động tốt nên chi nếu như sơ tán khách khứa xuống máy bay phẳng xe hốc và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng chả, nguyên do ban sơ tốt thi hài định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến tắt thở điện đơn mệnh khu vực trường bay. Vụ việc công muộn chuyến xuất hành ta và đến ngữ đơn mệnh chuyến bay, tuy nhiên chả ảnh hưởng đến an ninh an rõ hàng chả tại Tân Sơn Nhất.

Giải ham thích phứt sự cố, Công ty Điện sức Tân Bình cho hay, trường bay quốc tế Tân Sơn Nhất tốt gấp điện trường đoản cú hai tuyến trung nuốm. Trong thời kì tắt thở điện, hai tuyến nà hoạt động thường ngày, chả ghi nhận sự cố nào là. Do đấy, điện sức Tân Bình cho rằng, khả năng tắt thở điện do sự cố đậy máy hót nội bộ trong suốt nhà ga.

Đại diện Tân Sơn Nhất có chửa tiễn chân ra phát ngôn nào là phứt vấn đề nà.

Trước nhịp cao điểm 30/4, Cục cả Hàng chả hử đề nghị cạc Cảng mùa hàng chả, trường bay tăng cường công tác rà soát trang đói bị được đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố tắt thở điện xảy ra tại Trung tim kiểm soát bay đàng trường học Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) công tê thua hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và rõ miền thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn bây chừ. Vụ việc thị oai nghiêm trọng an rõ hàng chả, công ảnh hưởng đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan