Nổ trạm bể áp, trường bay Tân Sơn Nhất tạ thế điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng không trung cho biết còn thi hài minh căn nguyên sự cố tắt thở điện tại Tân Sơn Nhất từ bỏ 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị tắt thở điện đơn căn số khu vực cữ 40 phút, trong suốt đấy 14 phút tắt thở điện tinh phần tại nhà ga.

Sau sự cố, bộ phận kỹ thuật hử kích hoạt hệ thống điện đề phòng, mà lại không trung đáp ứng tốt đề nghị khai phá tại trường bay. Hệ thống ống lồng mức đơn căn số chuyến bay không trung hoạt động tốt vì gắng nếu tản cư khách khứa xuống máy bay tuần xe xơi và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không trung, căn nguyên ban sơ tốt thi hài định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến tắt thở điện đơn căn số khu vực trường bay. Vụ việc tiến đánh muộn chuyến xuất hành ta và đến mức đơn căn số chuyến bay, tuy nhiên không trung ảnh hưởng đến an ninh an tinh hàng không trung tại Tân Sơn Nhất.

Giải thú nhận phai sự cố, Công ty Điện sức Tân Bình cho hay, trường bay quốc tế Tân Sơn Nhất tốt vội vàng điện từ bỏ hai tuyến trung gắng. Trong thời kì tắt thở điện, hai tuyến nè hoạt động thường nhật, không trung ghi nhận sự cố này. Do đấy, điện sức Tân Bình cho rằng, khả năng tắt thở điện do sự cố phủ máy hót nội bộ trong suốt nhà ga.

Đại diện Tân Sơn Nhất chửa mang ra phát ngôn này phai vấn đề nè.

Trước cơ hội cao điểm 30/4, Cục hết Hàng không trung hử đề nghị danh thiếp Cảng mùa hàng không trung, trường bay tăng cường công tác soát trang tơ màng bị thắng đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố tắt thở điện xảy ra tại Trung lòng kiểm soát bay lối trường Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) tiến đánh tê kém hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và tinh miền thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn bây giờ. Vụ việc thị uy nghiêm trọng an tinh hàng không trung, tiến đánh ảnh hưởng đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan