Nổ trạm bể áp, trường bay Tân Sơn Nhất qua đời điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng chớ cho biết đương thi thể minh nguyên do sự cố tốn điện tại Tân Sơn Nhất từ bỏ 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị tốn điện đơn mệnh khu vực cỡ 40 phút, trong suốt đấy 14 phút tốn điện rặt phần tại nhà ga.

Sau sự cố, bộ phận kỹ thuật hỉ kích hoạt hệ thống điện phòng ngừa, nhưng mà chớ đáp ứng nhằm đề nghị vỡ hoang tại trường bay. Hệ thống ống lồng cụm từ đơn mệnh chuyến bay chớ hoạt động nhằm bởi vậy giả dụ tản cư khách khứa xuống máy bay tày xe bát và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng chớ, nguyên do ban sơ nhằm thi thể định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến tốn điện đơn mệnh khu vực trường bay. Vụ việc công muộn chuyến lên lối và đến cụm từ đơn mệnh chuyến bay, tuy nhiên chớ ảnh hưởng đến an ninh an rặt hàng chớ tại Tân Sơn Nhất.

Giải thú phăng sự cố, Công ty Điện sức Tân Bình cho hay, trường bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm vội vàng điện từ bỏ hai tuyến trung cố kỉnh. Trong thời kì tốn điện, hai tuyến nè hoạt động thường nhật, chớ ghi nhận sự cố nào là. Do đấy, điện sức Tân Bình cho rằng, khả năng tốn điện do sự cố đậy máy bốc nội bộ trong suốt nhà ga.

Đại diện Tân Sơn Nhất chửa hoẵng ra phát ngôn nào là phăng vấn đề nè.

Trước nhịp cao điểm 30/4, Cục cả Hàng chớ hỉ đề nghị danh thiếp Cảng mùa hàng chớ, trường bay tăng cường công tác rà soát trang thèm bị được đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố tốn điện xảy ra tại Trung bụng kiểm soát bay lối trường Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) công tê kém hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và rặt xứ thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn hiện nay. Vụ việc thị oai nghiêm trọng an rặt hàng chớ, công ảnh hưởng đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan