Nổ trạm bể áp, trường bay Tân Sơn Nhất khuất điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng không trung cho biết còn thi thể minh duyên do sự cố qua đời điện tại Tân Sơn Nhất trường đoản cú 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị qua đời điện đơn số mệnh khu vực kiêng 40 phút, trong suốt đấy 14 phút qua đời điện tuyền phần tại nhà ga.

Sau sự cố, bộ phận kỹ thuật thoả kích hoạt hệ thống điện ngừa, mà lại không trung đáp ứng đặng đề nghị khai hoang tại phi trường. Hệ thống ống lồng mức đơn số mệnh chuyến bay không trung hoạt động đặng vì vậy nếu như sơ tán khách khứa xuống máy bay tuần tra xe chén và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không trung, duyên do ban sơ đặng thi thể định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến qua đời điện đơn số mệnh khu vực phi trường. Vụ việc đánh muộn chuyến xuất phát và đến mức đơn số mệnh chuyến bay, tuy nhiên không trung ảnh hưởng đến an ninh an tuyền hàng không trung tại Tân Sơn Nhất.

Giải thú nhận trớt sự cố, Công ty Điện sức Tân Bình cho hay, phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đặng vội vàng điện trường đoản cú hai tuyến trung cố kỉnh. Trong thời kì qua đời điện, hai tuyến nà là hoạt động thông thường, không trung ghi nhận sự cố nà. Do đấy, điện sức Tân Bình cho rằng, khả năng qua đời điện do sự cố phủ máy ton hót nội bộ trong suốt nhà ga.

Đại diện Tân Sơn Nhất có chửa đeo ra phát ngôn nà trớt vấn đề nà là.

Trước nhịp cao điểm 30/4, Cục hết Hàng không trung thoả đề nghị danh thiếp Cảng mùa hàng không trung, phi trường tăng cường công tác rà soát trang buồn bị tốt đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố qua đời điện xảy ra tại Trung lòng kiểm soát bay lối trường Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) đánh tê bại liệt hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và tuyền xứ thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn bây chừ. Vụ việc thị oai nghiêm trọng an tuyền hàng không trung, đánh ảnh hưởng đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan