Nhà thư Việt Phương chết thật ở thời đoạn 89

Nhà thơ dại Việt Phương đẻ năm 1928, thằng thực là Trần Quang Huy. Tác phẩm thành công nhất mực tàu ông là đệp thơ dại Cửa bật (1970), mô tả tư tưởng đổi mới đương đại, hướng tới những giá trị nhằm xinh xẻo ở bên ngoài sơn hà. Cửa bật hỉ hoi tiếng vang to trên thi lũ Việt Nam hồi hương bấy giờ.

Nhà thơ dại Anh Ngọc nhận định Việt Phương là thi sĩ có tư tưởng bội phản vin đương đại. Bằng kiến thức, học thức mực tàu tui, ông hỉ nhòm ra những ưu điểm và hạn chế mực tàu thì cược.

“Tôi vinh hạnh là đơn trong suốt những người trước hết đọc Cửa bật. Ở đấy, Việt Phương dám nghĩ, dám nói những ý kiến quả cùng thì cố gắng gắng hồi hương bấy giờ. Lịch sử hỉ chứng minh Việt Phương có tư duy tân tiến, đi trước thì đại”, thi sĩ Anh Ngọc nói.

Theo Anh Ngọc, ngoài thế hệ, thi sĩ Việt Phương là con người phúc hậu hĩ, đôn hậu hĩ, trực tính đối nhằm cùng mọi rợ người.

nha-tho-viet-phuong-qua-doi-o-tuoi-89

Nhà thơ dại Việt Phương.

Nhà thơ dại dự hoạt động cách mệnh tự năm 17 giai đoạn. Ông có 53 năm công thư ký cho cố gắng Thủ tướng tá Phạm Văn Đồng, tự khi 19 giai đoạn. Ông cũng dự nhúm cán bộ giúp việc cố gắng Tổng bí thơ dại Lê Duẩn trong suốt lóng 10 năm.

Ông tựng công tác tại có cơ quan cao cấp như Ban nghiên cứu quản lý kinh tế văn phòng Phủ Thủ tướng tá, Viện Quản lý kinh tế Trung ương.

Sau khi về hưu năm 1993, ông để Thủ tướng tá Võ Văn Kiệt ký quyết định cử công Ủy hòn trực mực tàu Tổ chuyên gia tham mưu mực tàu Thủ tướng tá.

Ngoài Cửa bật, ông có có tác phẩm khác như Cửa hỉ bật (2008), Bơ vơ đông đảo (2009), Cỏ dọc đường è (2009), Nhặt nắng trong suốt sương mù (2011), Sống (2012), Lan (2013) và Nắng (2013).

Vĩ Thanh