Nguyễn Thị Thành nạm ba cỗ váy ở sự kiện

Gần đơn tháng sau khi trở về từ bỏ “Miss Eco International” ở Ai Cập và giành kinh qua á hậu hĩ 3, Nguyễn Thị Thành mở tiệc cảm ơn bạn bè, êkíp hỗ trợ cô. Trước đấy, vì thi dung nhan ở nước ngoài khi chửa đặt cơ quan chức năng vội phép thuật, cô bị phân phát 22,5 triệu cùng.