Ngô Thanh Vân: ‘Tôi càng ngày càng gặp khó khi hoi quỹ từ thiện’

Ưng Đại Vệ bồng con gái tham gia họp báo. Chương đệ đang có sự tham tham gia mức cạc khuân mặt như MC Phan Anh, Quang Dũng, Bình Minh, Minh Khang, Hoàng Bách, Ưng Đại Vệ, Việt Max, Đăng Khôi…