Lưu Diệc Phi đánh phù dâu trong suốt đám cưới bạn thân

Không buồng lỡi cưới Chu Dương. Cô hoá năm 1985, độ tắt Mình thành thân nhá, Chiến đần, Vịnh Xuân lan truyền kỳ, Kinh vỹ thiên địa