Liên tục tĩu bị ép ví, người nuôi từ bỏ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có giàu hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trang lứa heo nuôi gối đầu liên thô tục nên chi đơn năm xuất chuồng cỡ 6 trang lứa. Gần đây, thương gia ra vờ 28.000-32.000 với/kg cho heo moi trú ngụ (heo hở thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo thẳng tuột nửa ví 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ ví thấp quá, đành từ mổ heo đưa ra chợ nửa nhằm cứu vãn thêm với cựu.

Bà Chỉ quy hàng từ đun nác rồi mướn người đến mổ heo và mướn người nửa, uổng cho mỗi đơn con heo khi đưa ra đến chợ là 400.000 với.