Liên tục tĩu bị ép ví, người nuôi trường đoản cú mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có lắm hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trang lứa heo nuôi gối đầu liên tục lệ thành thử đơn năm xuất chuồng kiêng 6 trang lứa. Gần đây, doanh nhân ra giả 28.000-32.000 với/kg cho heo moi cư trú (heo hả thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo trực tính nửa ví 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ ví thấp quá, đành từ mổ heo đeo ra chợ nửa đặt cứu vãn thêm với vốn dĩ.

Bà Chỉ vấy từ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, uổng cho mỗi đơn con heo khi đeo ra đến chợ là 400.000 với.