Liên tục lệ bị ép giá như, người nuôi từ bỏ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các chè heo nuôi gối đầu liên tục lệ bởi vậy đơn năm xuất chuồng lóng 6 chè. Gần đây, thương nhân ra giả đò 28.000-32.000 cùng/kg cho heo moi trú ngụ (heo hẵng thịt), 16.000-20.000 cùng/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo thẳng nửa ví 50.000-60.000 cùng/kg hơi. Gia ách chộ ví thấp quá, đành từ mổ heo tiễn ra chợ nửa đặng cứu vãn thêm cùng vốn liếng.

Bà Chỉ dính dấp từ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, phí cho mỗi đơn con heo khi tiễn ra đến chợ là 400.000 cùng.