Liên thô lỗ bị ép ví, người nuôi trường đoản cú mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trà heo nuôi gối đầu liên tục lệ bởi thế đơn năm xuất chuồng độ 6 trà. Gần đây, thương nhân ra giả vờ 28.000-32.000 với/kg cho heo moi ngụ (heo hở thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo liền nửa ví 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ ví thấp quá, đành từ bỏ mổ heo đưa ra chợ nửa thắng cứu vãn thêm với vốn liếng.

Bà Chỉ dính từ bỏ đun nác rồi mướn người đến mổ heo và mướn người nửa, tổn phí cho mỗi đơn con heo khi đưa ra đến chợ là 400.000 với.