Lâm Khánh Chi hông chất bại tám giai đoạn trong suốt hình cưới

​Lâm Khánh Chi gã thực là Huỳnh Phương Khanh, đâm năm 1977 tại TP HCM, tìm là ca sĩ để yêu thương khích những năm 1990 đồng nghệ danh Lâm Chí Khanh. Sau hai liveshow năm 2002, Lâm Chí Khanh “biến mất” khỏi làng tiêu khiển. Năm 2012, ca sĩ dấn thoả dời tráo giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Đầu năm 2016, cô tráo nghệ danh là Lâm Khánh Chi.