Hàng ngàn lồng đèn lung linh phía chênh Nhiều Lộc

Để chào mừng ngày Phật Đản (ngày 10/5, ức 15/4 âm lịch), có chiền ở TP HCM thoả trang hoàng, cờ, hoa, lồng đèn… Trong đấy, một đôi ngôi chiền ở hai phía thòng chênh Nhiều Lộc – Thị Nghè như chiền Pháp Hoa, Quan Âm Tu Viện… thoả treo dây ngàn lồng đèn dính dáng theo bờ kè và dưới bụng chênh.