Hàng ngàn lồng đèn lung linh đằng chênh Nhiêu Lộc

Để chào mừng ngày Phật Đản (ngày 10/5, ức 15/4 âm lịch), có chiền ở TP HCM hả trang hoàng, cờ, hoa, lồng đèn… Trong đấy, một đôi ngôi chiền ở hai đằng thòng chênh Nhiều Lộc – Thị Nghè như chiền Pháp Hoa, Quan Âm Tu Viện… hả treo dính líu ngàn lồng đèn vấy theo bờ kè và dưới dạ chênh.