Chân Tử Đan nắm tay vợ trên thê thảm hường liên hoan phim

Vừa qua, sự kiện Từ Hiểu Đông hò nốc ao võ sư Thái Cực – Ngụy Lôi – trong suốt tầng 10 giây hoi xốn xang giới võ tường thuật. Đề giỏi khả năng thật chiến mực võ cựu truyền Trung Quốc một lần nữa đặng luận bàn sôi nổi. Nhiều người cho rằng võ truyền thống Trung Quốc chỉ đẹp mắt, chẳng thể đánh bại cạc huê võ đương đại. Các ngôi sao võ tường thuật nức tiếng như : Châu Tử Đan, Thành Long, Lý Liên Kiệt… đặng đưa ra so sánh, đánh giá quách khả năng tranh tiếp kiến. Mới đây, Từ Hiểu Đông tập khả năng thật chiến mực Chân Tử Đan cao hơn Thành Long. Võ sĩ hụi Từ đang ngỏ ý muốn tiếp kiến tay cặp đồng Chân Tử Đan. Tài tử “Diệp Vấn” lặng im trước lãi khiêu chiến nào là.