CSGT ngăn chặn bất vách xe chuyển vận hoi tai nạn 13 người tắt nghỉ

Tối 7/5, có thêm đơn hành khách khứa tử vong trong suốt mùa tai nàn giữa ôtô giường nằm và xe chuyên chở trên Quốc bại lộ 14 qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), đỡ băng nhómng số nàn nhân vứt mạng lên 13 người.

Công an Gia Lai cho biết nguyên nhân tai nạn lỗi do xe tải chạy vào đường một chiều. Ảnh: Nhật Hạ

Công an Gia Lai cho biết nguyên do tai nàn khuyết điểm do xe chuyên chở bay ra đàng đơn bề. Ảnh: Nhật Hạ.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, nguyên do tai nàn bước đầu do xe chuyên chở bay đồng tốc độ cao (105km/h), lân qua làn đàng ngược bề. “Qua test sít, tài xế âm tính đồng ma túy. Chúng tao tiếp điều tra, bủn xỉnnh rõ dấu hiệu thất thường ngữ xe chuyên chở”, thượng tá Dương nói.

Xe chuyên chở do Võ Văn Quý (27 giai xong xuôi, quê Bình Định) chở 20 tấn phân bón đi tự Bình Định lên vứt dãy ở huyện Chư Pứh, Gia Lai. Trên xe còn có Đặng Duy Phúc (23 giai xong xuôi, Bình Định), mà anh nè hãy tử vong.

Theo Phòng CSGT, hơn 4h đồng ngày, xe chuyên chở bay tổ qua trạm thu phí băng nhómn Đức Long Gia Lai, danh thiếph hiện giờ trường tai nàn 20 km. Lúc sau, phát hiện giờ xe chuyên chở bay thất thường tổ qua, băng nhóm tày CSGT đứng chốt hãy rượt theo mà chả kịp, khi tới thị trấn Chư Sê (xong xuôi đàng có tổ phân) thì phân phát hiện giờ xe chuyên chở hãy cán xe khách khứa.

Tai nàn bủn xỉnnh 12 người trên xe khách khứa đồng thứ yếu xe chuyên chở tử vong. Hơn 30 người còn cấp cứu. “Tài xế Quý còn hôn mê, tình trạng rất nguy kịch do chấn thương sọ óc, dập phổi”, lãnh đạo Bệnh cáo Đa huê Gia Lai cho biết.

Xe tải lao vào đường một chiều tông trực diện xe tải. Ảnh: Kh.Uyên

Xe chuyên chở lao ra đàng đơn bề cán thường trực diện xe chuyên chở. Ảnh: Kh.Uyên

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ toi UBND tỉnh giấc Gia Lai – cho biết, sau tai nàn, tỉnh giấc hãy chỉ đạo danh thiếp ban ngành, bệnh cáo tụ họp mọi rợ nguồn sức chạy con người, thuốc men nhằm cứu danh thiếp nàn nhân. Đồng thì, tỉnh giấc cũng san sớt, khích lệ kịp thì danh thiếp cá nhân chủ nghĩa và gia đình người bị nàn.

Chủ toi tỉnh giấc cũng yêu cầu Bộ Giao am tường Vận chuyên chở cần rà soát danh thiếp trọng tâm đăng tải kiểm, trọng tâm sát hạch tài xế nhằm lánh danh thiếp tài xế chả đủ sức khỏe, chả có phẳng lái hoi hiểm nguy cho người đi đàng.

“Đối đồng tài xế xe chuyên chở hoi tai nàn, cần nếu như xét nghiệm lại xem anh ta có ngáo bủn xỉn hay chả vì xe bay tốc độ cao, lạng ta lách, bóp còi liên lỗ mãng trong suốt xong xuôi đàng trường học rất thất thường”, ông Thành nói.

Nhật Hạ

CSGT ngăn chặn bất vách xe chuyển vận hoi tai nạn 13 người tắt thở

Tối 7/5, có thêm đơn hành khách khứa tử vong trong suốt mùa tai nàn giữa ôtô giường nằm và xe chuyển vận trên Quốc vỡ lở 14 qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), đỡ ổng số nàn nhân vứt mạng lên 13 người.

Công an Gia Lai cho biết nguyên nhân tai nạn lỗi do xe tải chạy vào đường một chiều. Ảnh: Nhật Hạ

Công an Gia Lai cho biết nguyên do tai nàn tội lỗi do xe chuyển vận trớt ra đàng đơn bề. Ảnh: Nhật Hạ.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, nguyên do tai nàn bước đầu do xe chuyển vận trớt đồng tốc độ cao (105km/h), lạm qua làn đàng ngược bề. “Qua test nhặt, tài xế âm tính đồng ma túy. Chúng mình tiếp chuyện điều tra, keo kiếtnh rõ dấu hiệu thất thường mực tàu xe chuyển vận”, thượng tá Dương nói.

Xe chuyển vận do Võ Văn Quý (27 thì xong xuôi, quê Bình Định) chở 20 tấn phân bón đi tự Bình Định lên vứt dính dấp ở huyện Chư Pứh, Gia Lai. Trên xe đương có Đặng Duy Phúc (23 thì xong xuôi, Bình Định), nhưng mà anh nà nhỉ tử vong.

Theo Phòng CSGT, hơn 4h đồng ngày, xe chuyển vận trớt băng qua trạm thu chi phí Đức Long Gia Lai, danh thiếph hiện thì trường tai nàn 20 km. Lúc sau, phát hiện thì xe chuyển vận trớt thất thường băng qua, ổ kì cọ CSGT đứng chốt nhỉ rượt theo nhưng mà đừng kịp, khi tới thị trấn Chư Sê (xong xuôi đàng có ổ phân) thì phạt hiện thì xe chuyển vận nhỉ cán xe khách khứa.

Tai nàn keo kiếtnh 12 người trên xe khách khứa đồng thứ yếu xe chuyển vận tử vong. Hơn 30 người còn cấp cứu. “Tài xế Quý còn hôn mê, tình trạng rất nguy kịch do chấn thương sọ óc, dập phổi”, lãnh đạo Bệnh đại cáo Đa huê Gia Lai cho biết.

Xe tải lao vào đường một chiều tông trực diện xe tải. Ảnh: Kh.Uyên

Xe chuyển vận lao ra đàng đơn bề cán thường trực diện xe chuyển vận. Ảnh: Kh.Uyên

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ ngoẹo UBND tỉnh giấc Gia Lai – cho biết, sau tai nàn, tỉnh giấc nhỉ chỉ đạo danh thiếp ban ngành, bệnh đại cáo hội tụ dã man nguồn sức phai con người, thuốc men xuể cứu danh thiếp nàn nhân. Đồng thì, tỉnh giấc cũng san sẻ, khích lệ kịp thì danh thiếp cá nhân chủ nghĩa và gia đình người bị nàn.

Chủ ngoẹo tỉnh giấc cũng yêu cầu Bộ Giao thông thạo Vận chuyển vận cần rà danh thiếp trọng điểm đăng tải kiểm, trọng điểm sát hạch tài xế xuể né danh thiếp tài xế đừng đủ sức khỏe, đừng có kì lái hoi hiểm cho người đi đàng.

“Đối đồng tài xế xe chuyển vận hoi tai nàn, cần nếu xét nghiệm lại xem anh ta có ngáo keo kiết hay đừng vì xe trớt tốc độ cao, lạng ta lách, bóp còi liên tục tằn trong suốt xong xuôi đàng trường học rất thất thường”, ông Thành nói.

Nhật Hạ

CSGT ngăn chặn bất vách xe vận tải hoi tai nạn 13 người tắt hơi

Tối 7/5, có thêm đơn hành khách khứa tử vong trong suốt mùa tai nàn giữa ôtô giường nằm và xe chuyên chở trên Quốc vỡ lở 14 qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), đỡ ổng số nàn nhân quăng quật mạng lên 13 người.

Công an Gia Lai cho biết nguyên nhân tai nạn lỗi do xe tải chạy vào đường một chiều. Ảnh: Nhật Hạ

Công an Gia Lai cho biết nguyên cớ tai nàn tội lỗi do xe chuyên chở phắt ra đàng đơn bề. Ảnh: Nhật Hạ.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, nguyên cớ tai nàn bước đầu do xe chuyên chở phắt đồng tốc độ cao (105km/h), lạm qua làn đàng ngược bề. “Qua test dày, tài xế âm tính đồng ma túy. Chúng tớ đấu điều tra, keo kiệtnh rõ dấu hiệu thất thường hạng xe chuyên chở”, thượng tá Dương nói.

Xe chuyên chở do Võ Văn Quý (27 giai khúc, quê Bình Định) chở 20 tấn phân bón đi trường đoản cú Bình Định lên quăng quật quán ở huyện Chư Pứh, Gia Lai. Trên xe đương có Đặng Duy Phúc (23 giai khúc, Bình Định), mà lại anh nà hả tử vong.

Theo Phòng CSGT, hơn 4h với ngày, xe chuyên chở phắt băng qua trạm thu hoài Đức Long Gia Lai, danh thiếph hiện giờ trường tai nàn 20 km. Lúc sau, phát hiện giờ xe chuyên chở phắt thất thường băng qua, ổ phẳng phiu CSGT đứng chốt hả rượt theo mà lại chả kịp, khi tới thị trấn Chư Sê (khúc đàng có vượt phân) thì vạc hiện giờ xe chuyên chở hả cán xe khách khứa.

Tai nàn keo kiệtnh 12 người trên xe khách khứa với thứ yếu xe chuyên chở tử vong. Hơn 30 người đương cấp cứu. “Tài xế Quý đương hôn mê, tình trạng rất nguy kịch do chấn thương sọ óc, dập phổi”, lãnh đạo Bệnh biện Đa hoa Gia Lai cho biết.

Xe tải lao vào đường một chiều tông trực diện xe tải. Ảnh: Kh.Uyên

Xe chuyên chở lao ra đàng đơn bề cán túc trực diện xe chuyên chở. Ảnh: Kh.Uyên

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ nhổm UBND thức giấc Gia Lai – cho biết, sau tai nàn, thức giấc hả chỉ đạo danh thiếp ban ngành, bệnh biện tụ hội mọi rợ nguồn sức chạy con người, thuốc men đặng cứu danh thiếp nàn nhân. Đồng thì, thức giấc cũng san sớt, cổ vũ kịp thì danh thiếp cá nhân chủ nghĩa và gia đình người bị nàn.

Chủ nhổm thức giấc cũng yêu cầu Bộ Giao am hiểu Vận chuyên chở cần rà danh thiếp trọng điểm đăng tải kiểm, trọng điểm sát hạch tài xế đặng lánh danh thiếp tài xế chả đủ sức khỏe, chả có phẳng lái hoi hiểm cho người đi đàng.

“Đối đồng tài xế xe chuyên chở hoi tai nàn, cần giả dụ xét nghiệm lại xem anh ta có ngáo keo kiệt hay chả vì xe phắt tốc độ cao, lạng ta lách, bóp còi liên tục tằn trong suốt khúc đàng trường rất thất thường”, ông Thành nói.

Nhật Hạ

Trang phủ phục suy tôn vóc dáng mực ‘A Châu’ Lưu Đào

Nữ diễn viên thành thân năm 2008, sau đó đơm hai con – đơn gái, đơn nam. Vốn có ý định trường đoản cú làng tiêu khiển sau khi thành thân nhưng mà vì gia đình chất kinh dinh gặp khó khăn, nữ diễn viên trở lại đóng phim. Cô may mắn thừa nhận phanh sự ủng hộ cụm từ khán giả, sự nghiệp càng ngày càng đi lên.

Những sai phạm khiến ông Đinh La Thăng bị kỷ luật

Hội nghị Trung ương bận hạng năm ngày 7/5 thông tin quyết toan thi hành kỷ luật cảnh cáo và cho ôi thôi chức Ủy hòn Bộ Chính trừng trị cùng ông Đinh La Thăng (Bí thơ Thành ủy TP HCM).

Theo bẩm đệ trình Bộ Chính trừng trị và Ban chấp hành Trung ương mực tàu Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 27/4, Ban thơờng mùa Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thời đoạn 2009-2015 thiếu nghĩa mùa trong suốt lãnh đạo, chỉ đạo, thả lỏng đánh tác thẩm tra, giám sát, quản lý tổ chức phe phái, phe phái hòn dẫn tới nhiều khoản đầu tư mực tàu Tập đoàn bị tổn thất, khó thu chập cùng tổng số mệnh tiền rất to.

Bí thơ Đảng ủy, Chủ toi Hội cùng thành hòn PVN từ bỏ 2009 tới 2011, ông Đinh La Thăng nếu như chịu nghĩa mùa người đứng đầu bay những sai phạm mực tàu PVN trong suốt thời đoạn nào là.

Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2009 -2015, được cho có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

Ban thơờng mùa Đảng ủy Tập đoàn dầu khí nhà nước Việt Nam, thời đoạn 2009 -2015, đặt cho có những vi phạm, tội nghiêm trọng.

Kết luận mực tàu Ủy ban Kiểm tra cho hay, ông Thăng hả ký ban hành Nghị quyết số mệnh 233 dẫn tới việc Ban tổng giám đốc Tập đoàn và danh thiếp đơn vì thành hòn chỉ toan có bọc thầu quả luật pháp.

Ông Thăng cũng vi phạm quy chế đả việc khi ký thỏa thuận tham dự góp vốn dĩ tại văn bản số mệnh 6934 ngày 18/09/2008, giữa ông Đinh La Thăng, Chủ toi Hội cùng quản trừng trị PVN và Chủ toi Hội cùng quản trừng trị OceanBank. Nội dung văn bản thể bây chừ Tập đoàn tham dự góp vốn dĩ 20% tang lên; cử cán bộ tham dự quản trừng trị, điều hành; yêu cầu danh thiếp đơn vì thành hòn dùng dịch mùa mực tàu OceanBank, trước khi Hội cùng quản trừng trị Tập đoàn họp hợp nhất nội dung trên.

Ông Đinh La Thăng đương chịu nghĩa mùa trong suốt việc ban hành Nghị quyết số mệnh 4266 góp vốn dĩ dải hạng quy toan ra OceanBank, quả quy toan mực tàu Luật danh thiếp tổ chức tín dụng, hoi thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.

Cựu Chủ toi PVN cũng chịu nghĩa mùa trong suốt việc ban hành đơn số mệnh quyết nghị, quyết toan chỉ toan có bọc thầu cùng tổng giá trừng trị to, vi phạm danh thiếp nghị toan mực tàu Chính phủ; tham vấn Thủ tướng tá cho chỉ toan có bọc thầu không trung bảo đảm quy toan mực tàu luật pháp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu, ông Đinh La Thăng hả bằng lòng cho Tổng đánh ty xây gắn dầu khí (PVC) thọc PVN đặt miễn sao bảo lãnh thực hành giao kèo cùng đánh đệ trình, dự án do Tập đoàn chỉ toan và bằng lòng cho Tổng đánh ty cổ phần dịch mùa kỹ thuật dầu khí (PTSC) đặt miễn sao bảo lãnh thực hành giao kèo thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy nhiên liệu sinh vật học Dung Quất, vi phạm Luật đấu thầu năm 2005.

Ông Đinh La Thăng có nghĩa mùa trong suốt việc ban hành chủ trương, quyết toan đầu tư chia lụn, dàn trải; thiếu thẩm tra, giám sát quá đệ trình triển khai danh thiếp dự án ở thời kỳ ông đả lãnh đạo Tập đoàn, dẫn tới hiệu quả đầu tư thấp; đơn số mệnh dự án nếu như ngưng, giãn, trằm tiến độ, liệt lỗ lã kéo dài, hoi thất thoát, phí phạm, chết thật vốn dĩ đầu tư, hoi hậu quả rất nghiêm trọng (trong suốt đấy có Dự án Nhà máy sinh sản xơ sợi Polyester Đình Vũ và danh thiếp dự án nhiên liệu sinh vật học).

Cho rằng những tội, vi phạm mực tàu ông Đinh La Thăng là “rất nghiêm trọng, hoi bức xúc trong suốt cán bộ, phe phái hòn và quần chúng. #”, Ban chấp hành Trung ương Đảng hả bỏ thăm cùng tỷ lệ 90% cùng ý kỷ luật cảnh cáo và cho ôi thôi giữ chức Ủy hòn Bộ Chính trừng trị khoá XII.

Với việc ông Đinh La Thăng ôi thôi chức, Bộ Chính trừng trị khóa XII đương 18 thành hòn.

Ông Đinh La Thăng năm nay 57 giai đoạn, có học vì tấn sĩ, quê Nam Định. Ông là Ủy hòn Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; đại biểu Quốc họp khoá XI, XIII. Ông đặt bầu ra Bộ Chính trừng trị tại Hội nghị bận hạng nhất Ban chấp hành Trung ương khoá XII chập tháng 1/2016. Đầu tháng 2/2016, ông đặt Bộ Chính trừng trị cắt cử đả Bí thơ Thành ủy TP HCM.

Cùng cùng đề xuất coi xét kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy ban Kiểm tra đương quyết toan cất chức Bí thơ Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 cùng ông Phùng Đình Thực; cất chức Phó bí thơ Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 cùng ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ Đảng ông Nguyễn Xuân Sơn vốn dĩ Bí thơ Đảng uỷ, Chủ toi HĐTV Tập đoàn PVN (ông nào là hả bị khởi tố); cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Khánh vốn dĩ Bí thơ Đảng ủy, Chủ toi HĐTV, vốn dĩ Phó tổng giám đốc.

Những hình hình gợi thương nhớ thứ phim ‘Hoàn Châu cách cách’

* Trailer phim “Hoàn luỵ cạch cạch”

Đài Loan - Trung Quốc

“Hoàn Châu cạch cạch” là xê ri phim kinh điển do Đài Loan và Trung Quốc cộng tác sinh sản ra năm 1997. Ngay khi làm soi, series hoi sốt khắp luỵ Á, giúp Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng… tang vách những gã thì đoạn to cụm trường đoản cú ngành làm nghiệp tiêu khiển đại lục. Tác phẩm cũng nổi lại có ấn tượng xinh với thế hệ 7X và 8X thế hệ đầu.

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-1

Trong phim, Triệu Vy hóa cơ thể vách Tiểu Yến Tử – nường làm chúa tới trường đoản cú dân gian hoạt bát, bẻm mép và vụng. Gương phương diện bầu bĩnh, kẹp mắt to trọn.# là đặc điểm vấn cụm trường đoản cú nhân quất nào là. Khi dấn vai làm chúa Hoàn Châu, Triệu Vy lỡ bước qua thì đoạn 21.

* Nàng Tiểu Yến Tử hoạt bát, nhanh nhẹn

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-2

Mỹ nữ Đài Loan – Lâm Tâm Như – chôm vai Hạ Tử Vy. Nhân quất cụm trường đoản cú cô có tính hạnh cạch nhu mì, yếu đuối và sở hữu sắc xinh tựa nương sương móc mai. Tử Vy là con gái xiêu bạt dân gian cụm trường đoản cú vua Càn Long (Trương Thiết Lâm tắt). Trải qua có biến cố, cô tốt hủi là Minh Châu cạch cạch.

* Nét xinh mỏng manh, nhu mì cụm trường đoản cú Hạ Tử Vy

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-3

Vào vai thị nữ Kim Tỏa khi có chửa trọn.# 16 thì đoạn, Phạm Băng Băng thu cuốn hút người xem vị kẹp mắt có vong hồn, nụ cười nhãi nhép và làn da trắng sáng.Ban đầu, cô tốt Lưu Tuyết Hoa tiến cử vai Hạ Tử Vy mà nhà sinh sản Quỳnh Dao chứ đồng ý. Thời ấy, vai Kim Tỏa bị đánh giá nhạt thếch nhòa so với nhân quất cụm trường đoản cú Triệu Vy và Lâm Tâm Như, tuy nhiên sau 20 năm, danh tiếng và sự nghiệp cụm trường đoản cú Phạm Băng Băng lại vượt trội hơn hẳn dàn diễn viên “Hoàn Châu cạch cạch” ngày nào là.

* Phạm Băng Băng trong suốt vai Kim Tỏa

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-4

Cố nghệ sĩ Lưu Đan chôm vai Hàm Hương – tới trường đoản cú nác Hồi. Diện giả mạo xinh xinh cụm trường đoản cú Lưu Đan hoi ấn tượng với khán giả thì ấy. Nữ diễn viên chết thật vì tai nạn liên lạc hồi hương năm 2000 – khi mới 25 thì đoạn.

* Cố nghệ sĩ Lưu Đan trong suốt vai Hàm Hương

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-5

Nàng làm chúa Tình Nhi dịu dàng, hiểu chuyện và tốt bụng do Vương Diễm chôm diễn. Nhân quất cụm trường đoản cú cô tốt Lão Phật gia hết dạ yêu thương quý báu và sủng ái. Khi dấn vai nào là, Vương Diễm trọn.# 23 thì đoạn. Năm 1997, người xinh lên xe hoa với đại gia bất động sản người Australia gốc Hoa – Vương Chí Tài.

* Công chúa Tình Nhi tốt Lão Phật gia sủng ái

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-6

Tô Hữu Bằng (ngoài với phía quả) hóa cơ thể vách hoàng tử Vĩnh Kỳ, đền rồng gọi là Ngũ A Ca. Nhân quất cụm trường đoản cú anh tốt yêu thương mến vì tính hạnh ái tình điềm đạm, chiều chuộng Tiểu Yến Tử và bao dong những khuyết thiếu cụm trường đoản cú cô. Sau 20 năm, Tô Hữu Bằng có sự nghiệp phát triển kiên cố tại Trung Quốc đại lục, là niềm kiêu hãnh cụm trường đoản cú Đài Loan – quê hương a ma tơ.

* Chuyện ái tình cụm trường đoản cú Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-7

Châu Kiệt (ngoài với phía phải) tắt vai Phúc Nhĩ Khang – có mối ái tình xung khắc chủ yếu ghi lòng với Hạ Tử Vy. Trong dàn diễn viên “Hoàn Châu cạch cạch”, Châu Kiệt là người bại liệt tiếng và có sự nghiệp âm u nhất. Tên thì đoạn cụm trường đoản cú anh đền rồng gắn liền với scandal cờ bạc, mướn nợ nần và phát ngôn vẽ mồm.

nhung-hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-8

Kế Hoàng hậu hĩnh (Đới Xuân Vinh, quả) và Dung ma ma (Lý Minh Khải) – hai nhân quất phản nghịch diện trong suốt phim.

* Hoàng hậu hĩnh và Dung ma ma hành tội Tử Vy

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-9

Lệnh phi nương nương (phải) do diễn viên Triệu Lệ Quyên tắt. Từ khi hôn phối với nhà sinh sản phim Trương Minh Trí, người xinh hạn chế dự cạc hoạt động nghệ thuật nổi chăm lo cho cvong hồng và con gái.

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-10

Từ quả qua: Kim Tỏa, Phúc Nhĩ Khang, Hạ Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca, Công chúa Trại Á (diễn viên Trương Hằng), Phúc Nhĩ Thái (Trần Chí Bằng).

hinh-anh-goi-nho-thuong-cua-phim-hoan-chau-cach-cach-11

Sau hai thập niên, bộ ba Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như và Triệu Vy đều tang vách những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc.

* Nhạc phim “Chàng là gió, lịm là cát”

>> Xem thêm: Hình hình đơn thì cụm trường đoản cú phim ‘Hoàn luỵ cạch cạch’

Thanh Cao

1 2 3 4 5 29