Bên trong suốt căn penthouse 56 triệu USD của ca sĩ Sting

Phòng tắm có độ ngóng xuống đô thị New York.

Sting là lạc sĩ, ca sĩ lừng danh người Anh. Ông thành hôn cùng nhà sinh sản phim Trudie Styler từ bỏ năm 1992. Vợ chất ca sĩ lừng danh cũng sở hữu đơn vi la cổ ở Tuscany, Italy, phục vụ cho cạc kỳ y.