7 lượng cầu huyết quản ở Thủ đô nhòm tự trên cao

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng tiếp chuyện quận Long Biên và Hai Bà Trưng do tỉnh thành Hà Nội đầu tư cùng kinh phí cận 3.600 tỷ với đặt khánh thành ra tháng 9/2010.

Chiều trường tuyến chính 5,8 km, trong suốt đấy cầu dải sông trường 3,7 km, đàng dẫn hai đầu 1,68 km. Mặt cầu Vĩnh Tuy bây chừ rộng 19 m, hỉ đặt quy hoạch mở mang trong suốt tuổi 2 là 38 m, rộng nhất Việt Nam.

Cầu Vĩnh Tuy hoạt động góp phần rút ngắn lịch trình tự trọng tâm tỉnh thành ra quốc lộ 5 đi Hải Phòng, Quảng Ninh kiêng 3 km, giảm vận chuyển cho cầu Chương Dương và Long Biên.