5 binh chủng mức Hải hát bộ Việt Nam

Với lực đấu tranh cao, trang bị vũ khí đương đại, đồng bộ, lực cơ hễ chóng, tàu Molnya có thể lóngc lập hay hợp đồng tác chiến cùng danh thiếp lực cây khác trong suốt danh thiếp chiến dịch mực tàu Quân chủng đặt bảo vệ chủ quyền bể cù lao, thềm lục địa mực tàu Tổ quốc.

Tàu 377 (M1, M2) Hải bầy văng đạn thực trên bể. Ảnh: Duy Khánh

Trong 6 chiếc tàu hoả tiễn do Tổng công ty Ba Son tắt thời ném tàu M5 và M6 là đương đại nhất. Với cây đoạt nác rõ chuyển vận 490 tấn và lóng sâu sún nác 2,56 m, tàu có tính tình hay đi bể rất cao, bảo đảm hiệu quả dùng vũ khí trên tàu khi sóng bể ở vội 5-8. Để từ bỏ bảo vệ trước danh thiếp đòn tiến công trên đừng và ngư lôi, tàu nhằm trang bị hai ống nhổ mồi tròng kiểu PK-10, đơn giá như phóng hoả tiễn đối xử đừng chừng thấp Igla (12 quả). Thời phòng hoạt hễ trên bể là 10 ngày, chống cự ly hoạt hễ khi phắt ở tốc lóng cọ tiễu là từ bỏ 3.000 tới 4.400 km.